— My story isn't over yet! ;

Ik ben Roy Leunen, 27 jaar en woonachtig in Utrecht. Ik ben werkzaam als spreker en trainer en zet mijn expertise voornamelijk in ten behoeve van kwalitatief sterk sociaal werk en het sociaal-agogisch onderwijs. Ik train zowel aankomend sociaal werkers als ervaren sociaal werkers op het gebied van herstelgericht werken met behulp van mijn ervaringsdeskundigheid rondom psychische aandoeningen en het doormaken van herstelprocessen.

In september 2013 ben ik gestart met de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan de Hogeschool Utrecht. Mijn eigen ervaringen met psychiatrie en herstel vormden de belangrijkste aanleiding om voor een opleiding tot hulpverlener te kiezen. Vanuit een kwetsbare positie nam ik een stap in het diepe door weer te gaan studeren. Langzaam maar zeker begon ik te ervaren hoe het was om weer een doel te hebben in het leven, nieuwe rollen eigen te maken, en mijn talenten te ontdekken en ontplooien. Door binnen en buiten de reguliere opleiding intensief te werken aan de verdere ontwikkeling van mijn ervaringskennis is het gaan fungeren als belangrijke (derde) bron van kennis binnen mijn werk als hulpverlener en in de rol van spreker en trainer. Daarnaast is het een enorme bron van kracht en inspiratie gebleken.

Eind 2015 kwam ik in aanraking met Samen Sterk zonder Stigma. Deze organisatie wil het taboe op psychische aandoeningen doorbreken met als doel discriminatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid uit te bannen. De boodschap van Samen Sterk zonder Stigma trof mij in het hart. Toen ik zelf te maken kreeg met psychische problemen en in de hulpverlening terechtkwam, ervoer ik hoe groot de impact van stigma kan zijn. Ik besloot deze ervaringen expliciet in te zetten en verbond me als ambassadeur aan Samen Sterk zonder Stigma. In de rol van ambassadeur begon ik ervaring op te doen met het geven van lezingen en workshops, met als vertrekpunt mijn persoonlijk (herstel)verhaal. Ik ontdekte mijn liefde en talent voor public speaking en door veel vlieguren te maken groeide ik al snel uit tot een vaardig spreker. Mede door mijn opleiding tot ggz-agoog ben ik in staat mijn persoonlijke ervaringen te verbinden aan theorie en praktijk en weet ik vanuit een integrale visie diverse herstelthema's aan te vliegen.

In 2018 behaalde ik 'with honours' en 'cum laude' mijn bachelor of Social Work (SPH, ggz-agoog). Door sterk toenemende vraag naar mijn diensten besloot ik datzelfde jaar mijn eigen onderneming op te richten en als zzp-er aan de slag te gaan. Mijn primaire klantenkring bestaat uit onderwijsinstellingen (zorggerelateerde opleidingen) en zorgorganisaties die workshops/trainingen aanbieden aan haar personeel. Tevens ben ik te boeken als spreker op congressen en soortgelijke evenementen. Meer informatie over mijn aanbod vindt u hier. Naast mijn werk als zzp-er volg ik momenteel een master Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.