Spreker en trainer

Leerervaringen met impact! 

— Workshops

In een interactieve workshop naar keuze worden doorleefde thema's vanuit drie perspectieven aangevlogen: ervaringsperspectief, maatschappelijk perspectief en theoretisch perspectief. De workshops zijn met name geschikt voor studenten (mbo/hbo) en professionals in het sociaal domein en worden bij u op locatie verzorgd.


Voor alle producten geldt dat die aangepast kunnen worden aan specifieke wensen van de opdrachtgever. Een combinatie van onderstaande workshops is mogelijk. 


Praat van de straat

Deelnemers aan deze workshop worden op heldere en praktische wijze meegenomen in de wereld van de straat en met meer inzicht en vaardigheden toegerust in hun eigen contacten met deze doelgroep.

Wat is verslaving?

Hoe werkt verslaving? Hoe is het om steeds dieper in de ban van een verslaving te raken? Deze workshop zoomt in op het begrip verslaving en biedt tools voor het werken met cliënten die verslaafd zijn.

Herstelondersteuning

Deze workshop biedt actuele informatie en praktische handreikingen die hét verschil kunnen maken bij herstel. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het onderwerp (de)stigmatisering.