Spreker en trainer

Leerervaringen met impact! 

— Lezingen

Boek een op maat gemaakte lezing over spraakmakende onderwerpen. Doorleefde thema's worden vanuit drie perspectieven aangevlogen: ervaringsperspectief, maatschappelijk perspectief en theoretisch perspectief. De lezingen worden bij u op locatie verzorgd.


Voor alle producten geldt dat die aangepast kunnen worden aan specifieke wensen van de opdrachtgever. Een combinatie van onderstaande thema's is mogelijk.


Thema's waar ik veelvuldig over spreek:

  • Straatcultuur en criminaliteit
  • Herstel en herstelgericht werken
  • Verslaving
  • Depressie
  • Stigmatisering
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Veerkracht