— Zoekt u een bevlogen spreker of trainer?

Als spreker en trainer zet ik mijn unieke, persoonlijke verhalen rondom ontwrichting en herstel in om inspirerende leerervaringen teweeg te brengen bij (aankomend) zorgprofessionals en breder publiek. Mede door mijn opleiding tot hulpverlener weet ik persoonlijke ervaringen te verbinden aan theorie en praktijk en ben ik in staat om vanuit een integrale kijk op sociaal werk impactrijke lezingen en workshops te verzorgen.

Ook te boeken als dagvoorzitter!

Zoekt u een regisseur met sprekersvaardigheden, humor en improvisatietalent? Boek mij dan als dagvoorzitter! Ik stel het publiek op zijn gemak en introduceer op vlotte en prettige wijze de sprekers en onderwerpen. Ik kan snel schakelen tussen onderwerpen en gesprekpartners en zorg op interactieve wijze voor de juiste dynamiek in een zaal.


— Lezingen

Boek een op maat gemaakte lezing over spraakmakende onderwerpen. Doorleefde thema's worden vanuit drie perspectieven aangevlogen: ervaringsperspectief, maatschappelijk perspectief en theoretisch perspectief. De lezingen worden bij u op locatie verzorgd.


Thema's waar ik veelvuldig over spreek:

  • Straatcultuur en criminaliteit
  • Herstel en herstelgericht werken
  • Verslaving
  • Depressie
  • (De)stigmatisering
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Veerkracht


— Workshops

In een interactieve workshop naar keuze worden doorleefde thema's vanuit drie perspectieven aangevlogen: ervaringsperspectief, maatschappelijk perspectief en theoretisch perspectief. De workshops zijn met name geschikt voor studenten (mbo/hbo) en professionals in het sociaal domein en worden bij u op locatie verzorgd.

Praat van de straat

Deelnemers aan deze workshop worden op heldere en praktische wijze meegenomen in de wereld van de straatcultuur en met meer inzicht en vaardigheden toegerust in hun eigen contacten met deze doelgroep.

Wat is verslaving?

Hoe werkt verslaving? Hoe is het om steeds dieper in de ban van een verslaving te raken? Deze workshop zoomt in op het fenomeen verslaving en biedt tools voor het werken met cliënten die verslaafd zijn.

Herstelondersteuning

Deze workshop biedt actuele informatie en praktische handreikingen die hét verschil kunnen maken bij herstel. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het onderwerp (de)stigmatisering.

Voor alle producten geldt dat deze aangepast kunnen worden aan specifieke wensen van de opdrachtgever. Een combinatie van thema's/workhops is mogelijk.