Spreker en trainer

Leerervaringen met impact!

— De kracht van kwetsbaarheid!

Als spreker en trainer zet ik mijn unieke, persoonlijke verhalen rondom ontwrichting en herstel in om inspirerende leerervaringen teweeg te brengen bij (aankomend) zorgprofessionals en breder publiek. Mede door mijn opleiding tot hulpverlener weet ik persoonlijke ervaringen te verbinden aan theorie en praktijk en ben ik in staat om vanuit een integrale kijk op sociaal werk impactrijke lezingen en workshops te verzorgen.Inspirerende verhalen

Roy heeft in het eerste jaar van de studie Social Work meerdere workshops verzorgd rondom ervaringskennis en verslaving. Met zijn persoonlijke verhaal en door op zijn (eigen)wijze manier de workshops te verzorgen sluit hij goed aan bij de belevingswereld van eerstejaars studenten. Hij weet hen te raken en te inspireren, waardoor hij niet alleen een bijdrage levert aan bewustwording bij studenten van het belang van ervaringskennis bij herstel, maar ook studenten aanzet om eens goed te kijken naar welke ervaringen zij zelf als krachtbron kunnen benutten als toekomstig social worker. Ik beschouw hem als een belangrijk rolmodel om stigma’s die ook nog bij studenten (over zich)zelf bestaan te doorbreken.

—  Sascha van Gijzel, Hogeschool Utrecht


Doorleefde ervaringen

In een collegereeks (de)stigmatisering heeft Roy een les verzorgd. Zijn kracht is te vertrekken vanuit persoonlijke, doorleefde ervaringen, om daar vervolgens algemenere lessen over (de)stigmatisering uit te trekken, die aankomend beroepsbeoefenaars inzicht geven. Hij geeft les op een interactieve manier en in een taal die aansluit bij de studenten. Zijn vermogen om vanuit meerdere perspectieven te kijken – die van student, patiënt, hulpverlener en mens – geeft diepte aan zijn verhaal en zicht op de complexiteit van de werkelijkheid. Naast kennis geeft hij studenten een levensopvatting mee, die zich laat samenvatten als: punt, komma. De opvatting dat uitzichtloosheid geen eindpunt is, maar een vervolg kent.

—  Ernst Slappendel, Haagse Hogeschool


Krachtige kwetsbaarheid

Roy heeft laten zien dat hij het concept herstelondersteuning goed in de vingers heeft en kan overdragen aan studenten. Daarbij is hij in staat vanuit zijn eigen ervaringen hierover te vertellen en weet hij studenten op zo’n manier te raken dat studenten actief, mede vanuit eigen kwetsbaarheid aan de slag gaan met dit studieonderdeel.

—  Carla van Slagmaat, Hogeschool Utrecht

Roy heeft op een persoonlijke, indrukwekkende maar tevens diepgaande wijze het thema stigmatisering benaderd. De combinatie van persoonlijke ervaringen en een theoretischer verhaal maakte het zeer interessant voor ons. Het is een thema dat je niet uit boekjes kunt leren, het is een doorleefd thema.

—  Alex Schenkels, Hogeschool Fontys